Regnskap og økonomisk rådgivning 

 

Pluss Oss AS ønsker å gjøre din hverdag enklere og mer forutsigbar. Vi kan tilby alle typer regnskapstjenester og økonomisk rådgivning. Vår strategi er effektive løsninger og vi forsøker alltid å finne den beste løsningen til hver enkelt bedrift.

Noen ønsker å ta i bruk den nyeste av den nye teknologien, mens andre fremdeles ønsker å levere den tradisjonelle bilagspermen eller «plastposen» - vi har løsninger for alle.

Vi gir råd – du bestemmer selv hva som passer deg og din hverdag best.

Regnskap fra A til Å

Regnskapet – det beste styringsverktøyet for økonomisk kontroll

Regnskapet

  • Vi tilpasser oppbyggingen av regnskapet etter din bedrifts behov

  • Vi har fokus på enkle og gjennomførbare rutiner

  • Vi rapporter nøkkeltall og fakta fra regnskapet forankret i vår oppdragsavtale

  • Vi rapporter løpende til offentlige myndigheter innen de frister som gjelder

Fakturering

Vi kan forestå all løpende fakturering – enten i vårt eller ditt system. Noen ønsker å fakturere selv, og dette kan gjøres i egen systemer som integreres mot vårt. Alternativt kan du få egen tilgang i vårt system.

Purringer/inkasso og oppfølging av utestående løser vi dersom det er ønskelig.

Lønn

Vårt lønnsprogram er integrert med regnskapssystemet. Lønnsslippene sendes kryptert i henhold til de nye personvernreglene.

Budsjettering

Vi kan bistå i budsjetteringsprosessen dersom det er ønskelig. Her kan vi gi input som erfaringstall, forhold til regelverk etc. Budsjettet kan legges inn som grunnlag for sammenligning mot tidligere regnskapsperioder/budsjett.

Årsoppgjør

Vi tar hånd om dokumentasjonen og utarbeidelsen, kontakten med eventuell revisor, samt innsendingen til skatteetaten og Brønnøysundregistrene.

Altinn

Vi sender inn lovpålagte oppgaver og skjema innen regnskap, lønn og årsoppgjør.

Stadig nye regler og endrede krav 

Den økonomiske hverdagen er stadig i endring. Vi i Pluss Oss AS må hele tiden oppdatere oss rundt gjeldene lovverk.

I tillegg til endringer innen lovverket for regnskap, lønn og skatt har det også kommet nye og skjerpede regler innen personvern (GDPR) og hvitvasking.

Pluss Oss er ved sin funksjon pålagt å følge opp dette for alle sine kunder.

Som kunde vil du erfare dette ved at vi blant annet plikter å innhente gyldig oppdatert legitimasjon. Dette gjelder ved etablerte kundeforhold så vel som nye.

Vi må kommunisere med deg og dine ansatte på en måte som medfører at vi ikke kommer i strid med gjeldende lovverk innen personvern.

Personvernreglene gir deg og dine ansatte rettigheter som vi må forholde oss til.

Vår oppdragsavtale, det vil si avtalen mellom din bedrift og Pluss Oss AS regulerer disse forhold.

 

Vår portefølje

Vår portefølje representerer et stort spenn av ulike bransjer.

Kunder av ulike størrelse og omfang, både enkeltmannsforetak og aksjeselskap.  

Vår erfaring er at noen bransjer krever litt mer av oss – både mht selve bokføringen, men også til gjeldende lovverk.

Advokat, bil, eiendom og entreprenørvirksomhet er eksempler på dette, og her har vi lang erfaring og god kunnskap om hva som kreves.

Går du «svanger» med et eiendomsprosjekt kan vi kanskje gi deg noen gode råd om hvordan dette bør organiseres.

Vi vet hvilke krav som stilles til advokatens betrodde midler – klientregnskapet

Vi registrerer dine prosjekter på en måte som gir oversiktlig rapportering og følger lovens krav.

 Kort sagt – vi tar jobben

 

Kontakt oss for mer informasjon om økonomiske tjenester for din bedrift.

Jernbanegata 11, 1711 Sarpsborg, Norway
post@plussoss.no
(+47) 69 98 11 50